понеделник

07:00 Вероника Марс - сериал 7 еп.

08:00 Д-р Хаус - сериал 19 еп.

09:00 Анимация

10:00 Имало едно време - сериал 4 еп.

11:00 Игрален филм

12:30 Новини

13:00 Вероника Марс - сериал 7 еп.

14:00 Блясък - предаване на ТВ Dартс

15:00 Имало едно време - сериал 4 еп.

16:00 Игрален филм

18:00 Анимация

19:00 Темпо - предаване на ТВ Dартс

19:30 Новини

20:00 Д-р Хаус - сериал 19 еп.

21:00 Новини

21:30 Темпо - предаване на ТВ Dартс

22:00 Новини

22:30 Игрален филм

вторник

07:00 Вероника Марс - сериал 8 еп.

08:00 Д-р Хаус - сериал 20 еп.

09:00 Анимация

10:00 Имало едно време - сериал 5 еп.

11:00 Игрален филм

12:30 Новини

13:00 Вероника Марс - сериал 8 еп.

14:00 Темпо - предаване на ТВ Dартс

15:00 Имало едно време - сериал 5 еп.

16:00 Игрален филм

18:00 Анимация

19:00 Скорост - предаване за автомобили

19:30 Новини

20:00 Д-р Хаус - сериал 20 еп.

21:00 Новини

21:30 Скорост - предаване за автомобили

22:00 Новини

22:30 Игрален филм

сряда

07:00 Вероника Марс - сериал 9 еп.

08:00 Д-р Хаус - сериал 21 еп.

09:00 Анимация

10:00 Имало едно време - сериал 6 еп.

11:00 Игрален филм

12:30 Новини

13:00 Вероника Марс - сериал 9 еп.

14:00 Скорост, предаване за автомобили

15:00 Имало едно време - сериал 6 еп.

16:00 Игрален филм

18:00 Анимация

19:00 Пътешественик - предаване на ТВ Dартс

19:30 Новини

20:00 Д-р Хаус - сериал 21 еп.

21:00 Новини

21:30 Пътешественик - предаване на ТВ Dартс

22:00 Новини

22:30 Игрален филм

четвъртък

07:00 Вероника Марс - сериал 10 еп.

08:00 Д-р Хаус - сериал 22 еп.

09:00 Анимация

10:00 Имало едно време - сериал 7 еп.

11:00 Игрален филм

12:30 Новини

13:00 Вероника Марс - сериал 11 еп.

14:00 Пътешественик - предаване на ТВ Dартс

15:00 Имало едно време - сериал 7 еп.

16:00 Игрален филм

18:00 Анимация

19:00 Полюси - предаване на ТВ Dартс

19:30 Новини

20:00 Д-р Хаус - сериал 22 еп.

21:00 Новини

21:30 Полюси - предаване на ТВ Dартс

22:00 Новини

22:30 Игрален филм

петък

07:00 Вероника Марс - сериал 11 еп.

08:00 Д-р Хаус - сериал 23 еп.

09:00 Анимация

10:00 Имало едно време - сериал 8 еп.

11:00 Игрален филм

12:30 Новини

13:00 Вероника Марс - сериал 11 еп.

14:00 Полюси - предаване на ТВ Dартс

15:00 Имало едно време - сериал 8 еп.

16:00 Игрален филм

18:00 Анимация

19:00 24 кадъра - предаване на ТВ Dартс

19:30 Новини

20:00 Д-р Хаус - сериал 23 еп.

21:00 Новини

21:30 24 кадъра - предаване на ТВ Dартс

22:00 Новини

22:30 Игрален филм

събота

8:00 Никита - сериал 20 еп.

9:00 Анимация

9:30 Детство мое - предаване на ТВ Dартс

10:00 "Момичетата Гилмор - сериал" 9 еп.

11:00 Игрален филм

13:00 Семейство Сопрано - сериал 11 еп.

14:00 24 кадъра - предаване на ТВ Dартс

14:30 Фермер

15:00 "Момичетата Гилмор - сериал" 9 еп.

16:00 Игрален филм

18:00 Приятели - сериал 7 еп.

19:00 Натура - предаване на ТВ Dартс

19:30 Новини

20:00 Никита - сериал 20 еп.

21:00 Новини

21:30 Натура - предаване на ТВ Dартс

22:00 Новини

22:30 На чаша вино - предаване на ТВ Dартс

23:00 Игрален филм

неделя

8:00 Семейство Сопрано - сериал 11 еп.

9:00 Анимация

9:30 Детство мое - предаване на ТВ Dартс

10:00 Мъртва точка - сериал 22 еп.

11:00 Игрален филм

13:00 На чаша вино - предаване на ТВ Dартс

14:00 Натура - предаване на ТВ Dартс

14:30 Фермер

15:00 Мъртва точка - сериал 22 еп.

16:00 Игрален филм

18:00 Детство мое - предаване на ТВ Dартс

19:00 Блясък - предаване на ТВ Dартс

19:30 Новини

20:00 На чаша вино - предаване на ТВ Dартс

21:00 Новини

21:30 Блясък - предаване на ТВ Dартс

22:00 Новини

22:30 Мюзик бокс - предаване на ТВ Dартс

23:00 Концерт