ТВ DАРТС

ЕС дава до 15 хиляди евро за малките стопанства у нас

Животновъди и земеделски производители от Благоевградска област са в готовност за подаване на проектни предложения по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Това стана ясно по време на изнесените приемни в общините Сатовча, Гърмен, Белица, Банско, Кресна и Струмяни, които експертите на Областен информационен център – Благоевград проведоха съвместно с представител на Национална служба за съвети в земеделието. По време на приемните земеделските стопани имаха възможността в аванс да получат експертна информация за условията за кандидатстване по процедурата, както и да зададат конкретни въпроси, касаещи тяхното проектно предложение.

Зеленчукопроизводители, пчелари и животновъди бяха най-честите посетители на приемните по места. Надеждата на хората е, че с подготовката и изпълнението на проекти ще могат да увеличат обема на малките си стопанства, с което да разширят производството си и да стъпят на нови пазари.

„Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони вече е обявена за обществено обсъждане. Кандидат-бенефициентите ще могат да кандидатстват за европейско финансиране в размер до 15 000 евро за всеки отделен проект, като помощта е 100% безвъзмездна и не се очаква съфинансиране от бенефициента. Подпомагането ще се предоставя за максимален срок от 5 години, след представен бизнес план. Изплащането на помощта ще се извършва на два етапа – първо плащане на стойност до 10 000 евро в срок от два месеца от подписване на административния договор и второ плащане до 5 000 евро след установено изпълнение на заложения бизнес план.

Допустими кандидати по процедурата ще бъдат регистрирани земеделски стопани – трябва да са собственици и/или ползватели на цялата налична в земеделското стопанство земя. Очаква се приемът на проектни предложения п да стартира до началото на месец юли.

 • Регнум
 • Реклама
 • Код бъдеще
 • 24 кадъра
 • Темпо
 • На чаша вино
 • Мюзик бокс
 • Натура
 • Пътешественик
Previous Next
 • Пирин голф
 • image