ТВ DАРТС

Правителството обяви 29 юни за ден на безопасността на движението по пътищата

Този акт е насочен към популяризирането на темата, чрез провеждане на различни мероприятия, информационни и образователни кампании. С решение на Министерски съвет, 2019 година бе определена за година на активна работа по опазване живота и здравето на участниците в движението под мотото „Пази семейството си на пътя“. В продължение на тази практика, обявяването на 29 юни за ден на безопасността на движението по пътищата ще създаде възможност за ежегодно отчитане на постигнатите резултати, за споделяне на опита на различните ведомства и организации, работещи в тази област, както и за вземане на нови решения за предприемане на превантивни мерки, насочени към безопасност на транспортните системи.

 • Реклама
 • Регнум
 • На чаша вино
 • Код бъдеще
 • Мюзик бокс
 • Темпо
 • Пътешественик
 • Натура
 • 24 кадъра
Previous Next
 • Пирин голф
 • image