ТВ DАРТС

Социален патронаж в Белица с подновено техническо оборудване

Резултат с изображение за белицаПодписаният договор от кметът на община Белица Радослав Ревански с фонд „Социална закрила” , “Закупуване на оборудване, необходимо за осъществяване на дейността на Общинско предприятие „Звено за услуги в домашна среда „ вече е в ход.

Техническо – функционалното оборудване и обзавеждане на социалната кухня към община Белица е на стойност 29 633,30 лв.

Целта на проекта е повишаване качеството на предоставяната социална услуга, създавайки условия за намаляване разходите за нейната издръжка, чрез инвестиране в екологични и енергоспестяващи системи като източник на енергия; Подобряване условията на труд в кухнята на Общинско предприятие ”Звено за услуги в домашна среда”, чрез подмяна на амортизираното кухненско обзавеждане; Осигуряване достъп на по-голям брой стари хора до качествена социална услуга в обичайната домашна среда.

Очакваните резултати от проекта са свързани с улесняване и подобряване на качеството на работа на обслужващия персонал, чрез закупуване и оборудване на домашния социален патронаж към Общинското предприятие. Ще подобри социалната услуга и ще улесни основните целеви групи - възрастни хора и хората с увреждания, свързани с изолираност от обществото, грижата за здравето и бедността.

 

В отговор на тези проблеми и нужди, изпълнението на дейностите по проекта ще допринесат за създаването на условия на хора с увреждания и възрастни хора, да водят достоен живот, а членовете на техните семейства да имат активен професионален живот. Изпълнението на дейностите по проекта ще допринесат и за здравословното хранене на учениците в две училища, с които общинското предприятие има договор за доставка на обяд.

 • Реклама
 • Unavita
 • Регнум
 • Натура
 • 24 кадъра
 • На чаша вино
 • Темпо
 • Пътешественик
 • Мюзик бокс
 • Код бъдеще
Previous Next
 • Пирин голф
 • image