ТВ DАРТС

Пореден протест на миряните в Петрич, заради смяна на свещеник

Продължават протестите на миряните в Петрич, заради смяната на дългогодишния свещеник в храм Успение Богородично. В деня за Прошка хората се събраха в двора на светинята и призоваха Владиката да ги чуе и върне отец Ангел да служи в храма. "Тук има място Владиката. Близки са му тия момчета, не можаха общ език да намерят с отец Ангел и така си го отстраниха , той е достоен човек" , каза пред репортер на ТВ ДАРТС Величка от Петрич, която заедно със съседи от махалата, в която живее беше дошла в двора на църквата. 

Църковният хор създаден от свещеника отец Ангел тази неделя не изпя любимите си псалми, категорични, че няма да пеят повече . "Преди повече от 26 години отец Ангел ме покани и с негова помощ създадохме този хор. Разбирате какъв сантимент имаме и аз и той. През цялото време отец Ангел беше до нас и мисля ,че ще бъде предателство спрямо него , ако влезем и пеем" , "Тоя казус е много странен , дълбоко съм наранена от отношението на Владиката към цялата тази ситуация, защото вчера са го видели да бъде тук в града, колата му е спряла зад църквата, но той не е изявил никакво желание да се срещне с миряните".

Преди седмица от Неврокопска епархия излязоха с отворено писмо, в което поясниха, че смяната на дългогодишния отец Ангел Кочев с друг свещеник е , заради възрастта му и други причини, които отказват да коментират. В писмото се казваше още миряните да се покаят за решението си да не ходят в храма и да простят. 

 

Миряни в Петрич затвориха в олтара новоназначения Архиерейски наместник отец Павел

 

Скандал в църквата "Свето успение Богородично" в Петрич събра тази сутрин десетки вярващи. Хората изразиха несъгласие с решението на митрополит Серафим досегашният Архиерейски наместник отец Ангел Кочев да бъде сменен с отец Павел. Недоволствието прерастна в саморазправа между хората и свещениците отслужващи неделна литургия в църквата. За около 4 часа свещенослужителите бяха блокирани в олтара, а хората категорични, че ще потърсят обяснение от Неврокопски митрополит Серафим. 

От Неврокопска епархия излязоха с отворено писмо. 

ОТВОРЕНО ПИСМО-ОТГОВОР ДО ПРАВОСЛАВНИТЕ ХРИСТИЯНИ ОТ ПЕТРИЧКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ НА НЕВРОКОПСКА ЕПАРХИЯ

От Неврокопски митрополит Серафим

НА ОТВОРЕНО ПИСМО ДО СВЕТЕЙШИЯ БЪЛГАРСКИ ПАТРИАРХ НЕОФИТ

От г-н Димитър Бръчков, кмет на община Петрич,

г-н Георги Динев, народен представител в 44-то НС,

г-жа Антоанета Янчева, заместник областен управител на област Благоевград,

г-н Георги Тренчев, председател на Общински съвет Петрич.

Обични в Господа чеда на светата ни Православна Църква от Петричка духовна околия,

Със загриженост разбираме за вашето безпокойство по повод осъществените промени в разпределение на длъжностите в състава на свещениците в Петричка духовна околия.Най-напред, като заявяваме искреното си уважение и най-добри приятелски чувства към подписалите отвореното писмо до Българския Патриарх Неофит, изразяваме съжаление, че се налага да общуваме чрез отворени писма в публичното пространство. Ще се възползваме от този повод да внесем разяснение по поставените въпроси и се надяваме, че тези, които проявяват интерес и четат или слушат това наше изявление, ще проявят и добра разсъдителност. Ще пренебрегнем и оскърблението, което се нанася с такова открито писмо на митрополита на една епархия от духовни чеда на същата епархия, бидейки това писмо отправяно открито чрез медийното пространство към най-висока инстанция. Приемаме с огорчение това обстоятелство, но ще продължим да вярваме и занапред във взаимното ни приятелство и добронамереност, каквото мисля, че сме имали досега. Също така, в самото начало изразяваме съжаление и поднасяме извинение, в случай че някой, вземайки повод от нашето решение, се е почувствал засегнат. В никакъв случай не сме имали това за цел при нашите действия. Не дължим, обаче, извинение, ако сме засегнали нечии частни интереси. Наш дълг като епархийски архиерей е да защитаваме изцяло интересите на Църквата. Уверени сме в правотата и каноничната съобразност на нашите решения и действия, както и в това, че са крайно наложителни и възможно най-добре прецизирани, иначе не бихме ги предприемали, още повече като се знае, че винаги при кадрови промени, в която и да е институция, има неудовлетворени и лично засегнати. Освен това, добре е да се знае, че обяснения относно такива наши решения и публичното им огласяване от наша страна не са дължими. Винаги при огласяването на такива има риск да бъдат изложени факти и обстоятелства, които биха накърнили достойнството и уронили авторитета на иначе уважавани служители на Църквата. Това не бихме си позволили да направим. Категорично заявяваме, че действията ни са изцяло съобразени с каноничните ни правомощия и Устава на БПЦ-БП, откъдето ясно се вижда, че длъжността Архиерейски наместник няма нито административна, нито някаква духовно-пастирска самостоятелност. Архиерейският наместник изпълнява разпорежданията на епархийския митрополит, осъществява координация и контрол по изпълнение на разпоредбите на църковната власт от страна на свещениците в духовната околия, като ги подпомага в тяхното служение. Във всичко се съобразява с духовното си началство и свежда до знанието на Епархийския митрополит всички резултати от провежданото свещенослужение в съответната духовна околия, всички текущи въпроси, проблеми и т. н. Архиерейският наместник не е самостоятелна йерархична степен. Той е свещеник с всички правомощия и задължения, присъщи за сана му. Тези, които проявяват интерес, лесно могат да се запознаят по-подробно с текстовете на Устава, отнасящи се до Архиерейския наместник. Те са общодостъпни. Оттам ясно се вижда, че отговорностите на Архиерейския наместник не са никак малко, натовареността му със задължения е доста голяма. Също така ясно и категорично е определено в Устава, че за Архиерейски наместник не се провежда избор, а той се назначава от Епархийския митрополит, тъй като изискванията към неговото служение предполагат наличие на пълно взаимно доверие и условия за добра комуникация както с Епархийския митрополит, така и със служителите в св. митрополия и със свещениците от духовната околия. Аналогични са нещата и по отношение на длъжността Председател на Църковното настоятелство.

Изминалият петгодишен период на нашето служение като митрополит на Неврокопска епархия е достатъчно дълго време, в което имахме възможност лично да се запознаем с духовния живот и проблемите в пределите на цялата ни епархия. Към това ще си позволим да прибавим и натрупания скромен опит от вече 22-годишното ни цялостно служение в Неврокопска епархия. Решението за извършването на настоящите промени не е внезапно и необосновано и е вследствие на достатъчно дълги наблюдения, многократно проявяване на разбиране, търпение и снизхождения, с оглед запазване на спокойствието и мира в църковния живот в Петричка духовна околия. За съжаление, през изминалите пет години се оказвахме във все по-затруднено общуване с Архиерейския наместник на Петричка духовна околия, което несъмнено довеждаше до затруднения в църковните делата в тази част на епархията ни. Всичко това е напълно обяснимо предвид почетната 75-годишна възраст на иконом Ангел Кочев, която трудно се съотнася с голямото натоварване, характерно за длъжностите, които заемаше досега. С оглед на подобряване на работата в тази духовна околия бяхме длъжни да осъществим промени. По отношение на мотивите за това наше решение ще се ограничим да изложим само тези с навършването на посочената възраст, пенсионирането отпреди няколко години на о. Ангел Кочев, както и желанието ни да запазим неговия духовен авторитет и да му осигурим възможност да продължи достойно да отдава своя духовен принос в пределите на БПЦ-БП, в Неврокопска епархия. Предвидена е възможност той да служи в по-спокойна и ненатоварена среда в близко съседната енория на с. Ръждак, в красивия новоосветен и благоустроен храм, посветен на св. великомъченик Димитрий. Считаме за достатъчни тези мотиви, а за всичко, което касае служебни взаимоотношения и отношение към служението ще си запазим правото да запазим поверителност, тъй като ни най-малко не желаем да злепоставяме никого от свещенството.

Преместването от едно място на друго, както и освобождаването от административни длъжности в служението на клириците в Българската православната Църква не представлява наказание, освен в случаите, когато изрично не е наложено такова с решение на Епархийския съвет или Епархийския духовен съд. В случая на о. Ангел Кочев не е налагано църковно наказание. Той не е лишен от свещенослужение и има възможност да свещенодейства не само в енорията, в която го назначаваме, но и в други енории при стриктно спазване на каноничния и уставен ред и клирическата дисциплина. Също така по никакъв начин иконом Ангел Кочев не е лишен от възможността да общува свободно с миряните, да продължи да поучава със слово и личен пример и да обгрижва духовно онези православни християни, които желаят да се ползват от благодатните тайнства извършвани при неговото свещенослужение.Използваме възможността и чрез това писмо, както и в други наши писма, отново да засвидетелстваме уважението си към личността на о. Ангел Кочев и да му изкажем благодарност за проведеното служение през немалко години в заеманите досега от него длъжности. Относно „богоугодната пригодност“ на нашето решение, в която се съмнява „широката маса миряни в Петричка община“, би следвало да направим обективна числена съпоставка между броя на тези, които са неудовлетворени от настъпилите промени и миряните, които са удовлетворени и не изразяват съмнение в богоугодността на нашите действия като Епархийски архиерей. На практика, такава съпоставка е трудно осъществима, което прави и безсмислено изразяването на някакви предпочитания чрез подписка, тъй като винаги може да се организира контраподписка и да се започне надпревара по набиране на подписи. В такива случаи подписките винаги ще се възприемат като средство за оказване на натиск, какъвто не е допустим при вземането на решения от органите на управление на Църквата. С оглед опазването на точността на Христовото учение, единството във вътрешния живот на Църквата и възможността да провежда тя своята благодатна и спасителна мисия през всички времена и сред всички народи, св. Църква е възприела правила от светите апостоли и светите отци от Вселенските и Поместните събори, по които вече две хилядолетия ръководи своя благодатен живот. Всички клирици при приемане на благодатно ръкоположение обвързват живота си с обещание да съблюдават точно каноните на св. Църква и със слово и дело да преподават точно, неподправено, непроменено Словото Божие според учението на св. Христова Църква. Водени от този наш дълг като архиерей на св. Православна църква сме достигнали до вземането на настоящите решения след многократно обсъждане в Епархийския ни съвет, внимателно и дълго обмисляне за бъдещата полза на светата ни Православна църква.

Отечески призоваваме да бъде зачетен каноничният ред в Църквата, нейната отделеност от Държавата, да не бъде оказван натиск чрез манипулиране на общественото мнение, да се съобразите с нашето решение и се отнасяте с подобаващо уважение към назначените от нас свещеници – протоиерей Павел Милушев, Архиерейски наместник за Петричка духовна околия и Председател на Църковното настоятелство на храм „Св. Богородица“, гр. Петрич, енорийските свещеници Никола Чопаков и Борислав Борисов към храм „Св. Богородица“, както и свещеник Кирил Кирилов, Председател на Църковното настоятелство на храм „Св. Николай“, гр. Петрич. Вашето добро разположение към новоназначените свещеници ще бъде истинско свидетелство за любовта и почитта ви към БПЦ-БП и нейното ръководство, на каквото добро и, вярвам, искрено отношение сме се радвали досега от ваша страна. Уверяваме Ви в добронамереността и желанието за полезно служение и сътрудничество и от страна на новоназначените свещеници. Умоляваме представителите на държавните и общински власти като чеда на Православната ни Църква да оказват съдействие където е необходимо в служението на новоназначените свещеници в Петричка духовна околия. Убедени сме, че по-добър резултат за всички ще има не когато се подкрепят действия на вмешателство във вътрешните дела на Църквата, пораждащи напрежение и разединение между православните християни, а когато се проявява зачитане на решенията на църковното ръководство и се полагат усилия да се превъзмогват личните пристрастия.

Ще си позволим да отбележим, че никога досега и при никакъв случай не сме си позволявали да ревизираме решения на ръководството на която и да било от обществените институции, да заемаме страна в спорове по отношение на кадрови промени в тях и публично да се изразяваме по такива въпроси чрез отворени писма, организиране на подписки и др. подобни. Отправяме молитви към Великия Архиерей и Глава на Църквата, нашия Господ и Спасител Иисус Христос, да изпраща щедро своето благословение над всички вас, да ви закриля с милостта и човеколюбието Си и Неговият мир да изпълва сърцата Ви.

Призоваваме над Вас Божието благословение и оставаме Ваш в Христа молитствувател,

† НЕВРОКОПСКИ МИТРОПОЛИТ СЕРАФИМ

Простреляният ловец вече е в Пирогов, състоянието му е тежко

Простреляният вчера край санданското село Златолист ловец е транспортиран снощи към 22.00 ч. в спешния институт "Пирогов" с две огнестрелни рани. Около 15.37 ч. е получен сигнал за това, че при инцидент по време на лов мъжът от село Петрово е бил прострелян. Пострадалият е бил приет в Многопрофилната болница в Сандански в тежко състояние. Мъж пострада тежко по време на лов край село Златолист 40-годишният мъж е с две огнестрелни рани - в главата и гърдите, състоянието му е тежко, уточниха от пресцентъра на ОД МВР-Благоевград. Все още не е ясно как се е стигнало до инцидента, по случая работят служители на РУП-Сандански.

 • Unavita
 • Реклама
 • Регнум
 • На чаша вино
 • Пътешественик
 • 24 кадъра
 • Код бъдеще
 • Темпо
 • Мюзик бокс
 • Натура
Previous Next
 • image
 • Пирин голф