ТВ DАРТС

Община Разлог с мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса

Община Разлог се включи в Системата за сигурно електронно връчване (е-Връчване), в която до 30 ноември цялата държавна администрация бе длъжна да се включи. Системата дава възможност за обмен на документи по електронен път между граждани, бизнес и институции, получаване на известия по електронна поща и със SMS за изпратени и връчени документи. Всеки може да провери кога чиновникът е отворил документа. От този момент той се смята за връчен. Достъпът до системата става чрез еднократна регистрация с квалифициран електронен подпис или ПИК на Националния осигурителен институт. Всеки, който се регистрира в системата за е-Връчване трябва да знае, че освен сигналите, които той може да подава, администрацията по електронен път ще му изпраща актове, фишове и наказателни постановления по смисъла на Закона за административните нарушения и наказания. Община Разлог предприе и редица други мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, като премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. За издаването на удостоверенията от списъка на услугите, администрацията използва справки от регистри, като се съдържат данни, които се извличат автоматизирано по електронен път. Възможността за предоставяне на тези услуги е реализирана чрез средата за междурегистров обмен (RegiX), която предоставя възможност за реализиране на интерфейс за автоматизирано подаване и обслужване на стандартизирани заявки за административни услуги по електронен път. С разработените компоненти, необходими за свързване на информационните системи на администрацията, е осигурена възможността служителите автоматично да извличат данни от основни регистри, сред които са Национална база данни „Население“, регистър БУЛСТАТ, Имотен регистър, Търговски регистър, Регистър на задълженията към митническата администрация, Регистър на вписаните администратори на лични данни, Регистър на българските документи за самоличност, Единен регистър на чужденците, Регистър на средните училища и детските градини, Регистър на дипломите и свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита степен на професионална квалификация, Регистър на производствата по несъстоятелност, Регистър на задължените лица и други. От 01.11.2018 г. Община Разлог започна електронен обмен на документи между администрациите в България. Чрез деловодната система на Общината - „Акстър офис“, се дава възможност да се изпращат и получават документи по електронен път от други организации, посредством модула АКСТЪР КОМУНИКАТОР. Този модул осигурява защитен обмен на документи между различни организации (администрации). Обменът на документи ще се извършва от служителите в деловодството на общината. Тази система дава възможност на Община Разлог да премахне хартиените носители и документите да бъдат изпращани електронно, като се спестяват време и средства. С цел улеснение на жителите на общината са въведени и над 20 вида електронни административни услуги. Те могат да се използват чрез сайта на Община Разлог www.razlog.bg, раздел Е-УСЛУГИ. Част от предоставяните услуги са за издаване на удостоверения от отдел „ТСУ“, Дирекция „Приходи“ и ЕСГРАОН. Получаването на административния акт може да се осъществи по пощата, на посочения от клиента адрес.

В с.Долно Драглище отбелязаха Международния ден на хората с увреждания.

Домът за възрастни с физически увреждания „Св. Пантелеймон”, с. Долно Драглище отбеляза Международния ден на хората с увреждания. По традиция поздравителния концерт успя да развесели всички потребители и гости. Домуващите пяха и танцуваха, като показаха силна воля и желание за живот. Любими български песни бяха изпети от гласовитите потребители на дома в Долно Драглище. Гости на тържеството бяха инж. Красимир Герчев – кмет на община Разлог, инж. Венцислав Гърменов – зам.кмет по Социални дейности, д-р Емил Тончев – народен представител, Петър Попов – общински съветник и представители на социални институции от Разлог и Благоевград. „Приемете моите пожелания за силна воля и добро здраве. Бъдете силни и непреклонни, така ще превъзмогнете трудностите. Човек идва на този свят за да изживее живота си достойно.“ – пише в поздравителния си адрес г-жа Лиляна Боянова – кмет на с. Долно Драглище.

Празник за възрастните в Дома за пълнолетни лица с физически увреждания „Св. Пантелеймон" в село Долно Драглище

Потребителите на Дом за пълнолетни лица с физически проблеми "Св. Панталеймон"в село Долно Драглище отпразнува своя 55 юбилей с тържествена програма. Тържеството бе уважено от заместник кмета на община Разлог инж. Венцислав Гърменов, председателя на Общински съвет-Разлог д-р Мария Копанарова, народния представител д-р Емил Тончев, общински съветници, кметове на населени места и ръководители на социални учреждения, които отправиха приветствие към потребителите и служителите на дома. Гости на събитието бяха и потребителите на Защитено жилище - Банко, Център за настаняване от семеен тип и Дом за стари хора - Гоце Делчев и Дом за възрастни с физически увреждания - Кюстендил. За доброто настроение на празнуващите се погрижиха децата от читалище „Просвета“ с. Баня и Наташа Пешина, а потребителите на дома бяха подготвили специална програма с песни и танци. „Всички хора искат да бъдат силни, но не знаят, че за да бъдат силни първо трябва да бъдат добри“ – с тези думи словото си завърши директорът на Дома за възрастни с физически увреждания „Св. Пантелеймон" – г-жа Лилия Алтънина. 

 • Unavita
 • 10 години ТВ Dартс
 • Реклама
 • Агромах
 • Регнум
 • На чаша вино
 • Темпо
 • Мюзик бокс
 • Натура
 • Пътешественик
 • 24 кадъра
 • Код бъдеще
Previous Next
 • image
 • Пирин голф
Clear

0°C

Clear
Monday 0°C / 6°C Mostly cloudy
Tuesday -2°C / 3°C Partly cloudy