ТВ DАРТС

Кюстендил

Започват масови проверки на животновъдни обекти

По заповед на изпълнителния директор на Българската агенция за безопасността на храните д-р Дамян Илиев от днес започват масови проверки на животновъдни обекти, където се отглеждат еднокопитни животни. Проверката е във връзка с констатирания случай на нехуманно отношение и нерегламентирано движение на коне в Осоговската планина край Кюстендил. Директорите на регионалните структури на агенцията трябва да създадат организация за поетапното извършване на документални и физически проверки на обекти и на пасища за спазване изискванията на действащото законодателство в областта на хуманното отношение, идентификацията и здравеопазването на еднокопитните животни. Проверките на обектите ще бъдат извършвани съвместно с представители на общинската администрация. Директорите на Областните дирекции по безопасност на храните ще докладват всяка седмица на изпълнителния директор за всички констатирани нарушения в действащото законодателство и за предприетите от тях действия за отстраняване на констатираните несъответствия.

 • Unavita
 • Реклама
 • Регнум
 • Темпо
 • На чаша вино
 • Мюзик бокс
 • Код бъдеще
 • 24 кадъра
 • Натура
 • Пътешественик
Previous Next
 • Пирин голф
 • image