ТВ DАРТС

ОИК Благоевград реши: д-р Атанас Камбитов остава на поста "Кмет".

ОИК в Благоевград проведе заседание. Сесията беше свикана във връзка с постъпил сигнал от общинския съветник Злата Ризова във връзка с участието на кмета на община Благоевград д-р Атанас Камбитов в търговско дружество по време на мандата му. На заседанието беше коментирано , че има нарушение на чл. 41 от Закона местно самоуправление и местна администрация, съгласно който кметовете на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на търговския закон. След кратки дебати внесеното предложение беше подложено на гласуване. Тъй като не можа да се събере необходимото мнозинство  , членовете на ОИК не гласуваха внесеното предложение. 

"Съгласно чл. 85 от изборния кодекс , ал. 4 , когато общинската избирателна комисия се произнася с решение, което се приема с мнозинство 2:3 от присъстващите членове, когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на този кодекс., в тази хипотеза се намираме", обобщи председателят на ОИК,  Елена Панчева.  

 Решението ще бъде публикувано на сайта на ОИК - Благоевград. 

 

 • Реклама
 • Регнум
 • Пътешественик
 • Мюзик бокс
 • Код бъдеще
 • Натура
 • На чаша вино
 • 24 кадъра
 • Темпо
Previous Next
 • image
 • Пирин голф