ТВ DАРТС

Благоевград с 12 милиона повече в бюджета за 2019 година

Общинската хазна в Благоевград разполага с 12 милиона повече от предходната година.72 500 000 лева е макро рамката на бюджет 2019. От тях 38 495 000 лева са от националния бюджет за делегирани държавни дейности.Както вече информирахме, от националния бюджет се вливат 27 627 700 лева са в направление "Образование". 3 152 000 лева са парите за здравеопазване. За развитие на културата в Благоевград държавата дава 1 678 500 лева.

2 572 000 лева са за Общинска администрация. За издръжка на чиновниците в администрацията са заделени 2 214 700 лева. За заплати на кметове и кметски наместници са предвидени 377 000 лева. 288 000 лева за направление "Отбрана и сигурност".

291 000 за зимно поддържане и снегопочистване и 1 200 000 субсидия за капиталови разходи. Очакваните неданъчни приходи за 2019 година са в размер на 12 300 000 лева, а от данъци 10 500 000 лева. В проекта е заложена мярка за увеличение с 10 процента на средствата за заплати и осигурителни вноски от 2019 г., с което ще се осигури възможност за увеличаване на индивидуалните основни месечни заплати на заетите във всички звена на бюджетна издръжка, въз основа на заеманата длъжност и оценките за постигнатите резултати.27 000 000 лева са предвидените средства за култура и хуманитарни дейности. С 18 процента повече от минлата година.

За финансиране на местните дейности и дофинансиране на делегираните държавни дейности в системата на образованието са осигурени 3 400 000 лева. За издръжка на детските градини са осигурени 2 200 000 лева. За здравеопазване субсидията за делегираните държавни дейности е 3 100 000.

От общинския бюджет са предвидени 806 000 лева са за издръжката на детските ясли, детските кухни и средства за общинската програма за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми. За дофинансиране и функциониране на обществената трапезария и домашен социален патронаж са планирани 730 000 лева.

За специализираните институции, предоставящи социални услуги са предвидени 3 100 000 лева. 1 800 000 лева са за жилищно строителство, благоустройство на улици, ВиК мрежа и осветление. 8 600 000 лева са предвидени за озеленяване, опазване на околната среда и за чистота, а за разходи по транспорт, поддържане и ремонт на пътища са планирани 861 000 лева. В капиталовата програма са включени още пари видеонаблюдението на детските градини на стойност 85 800 лева, ремонт на басейна в ХІ ОУ „Христо Ботев“, който ще струва 307 800 лев.

За улично осветление на квартал "Вароша" са далени 58 000 лева. Над 50 000 лева са за за осветление на улици в града и селата Изгрев, Бистрица, Селище и Марулево.

За сметка на общинския бюджет са предвидени 4 400 000 лева за ансамбъл „Пирин”, Биг Бенд, Камерна опера, Общинска галерия, културни мероприятия на Общински куклен театър и зоопарка.

За спорт са залегнали 790 000 лева. Освен тях за издръжка на СК „Пирин” и БД „Спортни имоти“ са разчетени съответно 490 000 и 881 000 лева. Ще бъде създаден и фонд „Култура“ с бюджет 200 000 лева.

 • Регнум
 • Реклама
 • Пътешественик
 • 24 кадъра
 • На чаша вино
 • Мюзик бокс
 • Натура
 • Код бъдеще
 • Темпо
Previous Next
 • image
 • Пирин голф