ТВ DАРТС

Благоевград

В Разлог започват реализация на проект по Европейско финансиране

„Първа копка“ по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Разлог и с. Елешница” предстои да бъде направена, уточниха от пресцентъра на общината. 

Общата стойност на проекта е 3 277 772 лева, източник на финансиране е Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Дейностите по проекта ще обхванат реконструкция и рехабилитация на пътя „Разлог – Бачево” в участъците на ул. „Изворите”, ул. „Тодор Александров”, ул. „Рила”, на пътя „Елешница Инвестициите ще се вложат в ремонт на уличните платна, монтиране на улично осветление и озеленяване.

Целта на проекта е подобряване и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя.

 

 • Регнум
 • Unavita
 • Реклама
 • На чаша вино
 • Мюзик бокс
 • Пътешественик
 • Код бъдеще
 • Натура
 • Темпо
 • 24 кадъра
Previous Next
 • Пирин голф
 • image