ТВ DАРТС

Благоевград

Стоп на риболова в Пирин планина

ribolov.jpgЗабраниха риболова в езера от резерватната зона на територията на национален парк „Пирин”. Основание за заповедта са Законът за защитените територии, Законът за рибарството и аквакултурите и Планът за управление на НП „Пирин“. Във всички останали езера е разрешен риболовът. Забранява се обаче пренасяне, превозване и престой на лица с харпуни, превозване на зарибителен материал и зарибяване на реки и езера без разрешение. Любителският риболов се разрешава само на лица, притежаващи редовни билети за риболов и при спазване на следните условия – да се лови риба през светлата част на денонощието, разрешени дни от седмицата са събота, неделя и официалните празници, разрешени средства – една въдица (пръчка) с монтирана на нея една кука. При еднодневен излет за лични нужди могат да се запазят до 2 кг риба. Позволява се само изкуствена стръв.

 • Реклама
 • Регнум
 • Unavita
 • Пътешественик
 • Мюзик бокс
 • Темпо
 • Натура
 • 24 кадъра
 • На чаша вино
 • Код бъдеще
Previous Next
 • image
 • Пирин голф