ТВ DАРТС

Благоевград

Започват летни занимания по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Благоевград“

От днес /10 юли/ в рамките на един месец ще се провежда лятно училище по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Благоевград“ за услуга „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ BG05M9OP001-2.004. Проектът се осъществява по Приоритетна ос „Намаляване бедността и насърчаване на социалното включване“.

  Заниманията ще включват дейности с образователни елементи, комбинирани с интерактивни методи и игри, състезания и други творчески и познавателни дейности.

   Целта на проекта е децата да развият и придобият навици и умения за запознаване с учебната среда, да се провокира и увеличи тяхната готовност и мотивация за равен старт в училище за постъпването в 1 клас. По проекта ще се работи и с родителите на децата, за да се постигне по- висока активност при записването на децата в училище.

 

 • Агромах
 • Регнум
 • 10 години ТВ Dартс
 • Реклама
 • Unavita
 • Пътешественик
 • Мюзик бокс
 • На чаша вино
 • 24 кадъра
 • Код бъдеще
 • Натура
 • Темпо
Previous Next
 • Пирин голф
 • image
Clear

10°C

Clear
Wednesday 3°C / 17°C Sunny
Thursday -1°C / 19°C Sunny