ТВ DАРТС

Шест нови проекта, одобрени от Министерството на околната среда и водите, в рамките на Нациoналната кампания „Чиста околна среда 2019” и обявения от МОСВ и ПУДОС конкурс „Обичам природата и аз участвам”, ще бъдат реализирани в Община Банско. Комисия разгледа и оцени общо 805 проекта на общини, кметства и даде зелена светлина на общо 234 проекта на стойност до 10 000 лв. всеки, насочени към две групи участници – общини и кметства и държавни и общински училища и детски градини. Проектите, които предстои да бъдат осъществени в Община Банско са на обща стойност 34 000 лв. В първата група – общини и кметства ще бъде облагородена спортна площадка, намираща се на пл.”Илинден” в Банско. Целта на кампанията за тази група е да се изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда, да повиши екологичната култура и загрижеността към мястото, в което живеем. Крайна дата за реализация на проекта е 30.11.2019 г. Във втората група са одобрени следните проекти:
ü „Класна стая на открито” в НУ „Свети Паисий Хилендарски” гр.Банско;
ü „Красива природа – щастливи деца в ДГ „Слънце” – с.Места;
ü „Обичам природата – и аз участвам от ДГ „Здравец” гр.Банско;
ü „Еко-кът в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – с.Места;
ü „Обичам природата и аз участвам от ПГЕЕ” гр.Банско 
Целта на втората група проекти е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременни тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора, посредством възможността за финансиране на дейности от материален характер, пряко включени и необходими за учебният и възпитателен процес във всяко от заведенията или организациите, заявители на проектите. Срок за реализация на проектите е до 31.10.2019 г.

 • Реклама
 • Регнум
 • Код бъдеще
 • На чаша вино
 • Мюзик бокс
 • Темпо
 • Пътешественик
 • 24 кадъра
 • Натура
Previous Next
 • image
 • Пирин голф

спорт

Празници

Трафик