На 23 (четвъртък) юни от 13:30 ч. в залата на Общинския драматичен театър “Невена Коканова”, гр. Дупница ще бъде представен филмът “Доза щастие” на режисьора Яна Титова. Филмът е насочен към младежката аудитория и представлява реална история базирана на книгата на Весела Тотева “Спасение и падение”. В него тя разказва своето търсене на щастие, преминало през наркотиците. Постановката е безплатна и подходяща за ученици VIII – XII клас. 

Инициативата е на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Дупница, с което да се отбележи 26 юни – Международен ден за борба със злоупотребата с наркотици и наркотрафика с цел да се разпространи разбирането, че превенцията на употребата на наркотици е ефективна инвестиция в благосъстоянието на нашите деца и младежи, семейства и общности.

Община Дупница съвместно с талантливите деца от Арт Ателие “ Дон Кези ” с ръководител Елена Марулевска на 27 (понеделник) юни от 09:00 ч. ще възстановят надписите върху Паметника на Опълченците от Дупница, който се намира при стълбите за Градската градина. На плочата са записани имената на опълченците от Дупнишкия край, участвали в боевете на Шипка.