Факултетът по изкуствата към Югозападния университет „Неофит Рилски“ организира пресконференция по повод 24  май – Деня на светите братя Кирил Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Тя ще се състои на 19 май 2022 г. от 13:00 ч. в зала „УСЕТ“ (Учебен корпус № 8).

По време на пресконференцията деканското ръководство ще представи най-новите успехи на студентите и преподавателите от Факултета в областта на изкуствата и науките за културата. Ще бъде представена визията на ръководството за развитието на катедрите и специалностите им в областта на музиката, танца, изобразителното изкуство, телевизионното, театралното и киноизкуството, както и в сферата на историята и теорията на културата. Ръководството ще покаже и най-новите си достижения в образователната сфера, както и модернизираната материално-техническа база.