Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков,  свиква извънредно  заседание на 17  май  2022 година /вторник/ от 9:30 часа в зала „22-ри Септември”.

На провелото се днес заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград единодушно бе приет дневен ред от 2 точки:

1. Предложение № 60-00-156/11.05.2022 г., относно определяне на представител на Община Благоевград за участие в комисия за изработване на областна здравна карта.

 2. Изменение на Решение № 166 по Протокол № 9 от заседание на Общински съвет Благоевград, проведено на 29.05.2020 година.