Young woman is sitting hunched at a table at home, the focus is on a man’s fist in the foregound of the image

25 ноември е обявен за Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените. Денят е по инициатива на ООН за премахване на насилието (изнасилване, домашно насилие и др.), упражнявано върху жени, и е обявен за такъв ден на Общото събрание на ООН от 17 декември 1999 г.

ООН приканва правителствата, международните организации и НПО-та да организират дейности, които да повишат общественото внимание към проблемите на този ден до международна загриженост.

Жените по света са обект на насилие, като размерът и истинският характер на този проблем, често остава скрит.

По повод деня от 18.30 ч. пред Съдебната палата различни феминистки организации отново излизат на протест срещу насилието над жени.