Десетки доброволци взеха участие в кампанията „Промени картинката“ в Благоевград.

Организирани групи и случайно преминаващи хора се включиха в събирането на цигарени фасове, изхвърлени в района на Централната градска градина в областния център.

След почистване на предварително определения периметър, участниците, обходиха и почистиха още няколко района в ЦГЧ.

Акцията е по инициатива на водеща компания за производство на тютюневи изделия, в партньорство с доставчик на логистични услуги на пазара и съдействието на Община Благоевград. Общинското ръководство ще продължи да подкрепя всяко усилие в тази посока.