Откриха новия STEM център в Седмо СУ „Кузман Шапкарев“, изграден по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Откираването бе съчетано с Третия фестивал на природните науки и математиката „Диамантът е въглен, справил се със стреса“.
По проекта е изградена нова учебна среда като съвкупност от три учебни помещения и зони – коридор, фоайе и две стълбищни пространства с общ фокус в зелена среда, която отделя зоните за релакс в места за социални контакти на учениците и местата за учене по подобие на реалната житейска среда. Трансформацията на училищното пространство започва от осветена арка с надпис „STEM“, която отделя обособените кабинети по физика, математика и химия , биология и природни науки, от останалите помещения на третия етаж. В центъра учениците ще се подготвят за професиите на бъдещето: технологичната сфера, природните науки, инженерните науки и математиката, специалисти по: изкуствен интелект, зелена енергия, „социални медии”, техник на вятърни турбини, лекари, архитекти, котструктори, инженери.
Училищният STEM ЦЕНТЪР ще бъде мощен мотиватор не само за задържане на учениците в училище чрез новата учебна среда (физическа, дигитална и съдържателна), но и ще подготвя учениците за успешна бъдеща реализация в различни сфери на живота, развивайки тяхното логическо мислене, умения да решават проблеми, дигитална грамотност и емоционална интелигентност.
Формирането на знанията и техническите умения на 21 век, ще бъде основна цел в изграждането на новите програми с интегрирано учебно съдържание, съчетано с новите интерактивни методи в STEM среда. Ще се развиват: „умения за учене“, състоящи се от – критично мислене, креативно мислене, сътрудничество и комуникация, „технологични умения“, както и „меките” умения, креативността, критичното мислене, предприемчивостта, „житейски умения“, включващи – умение за гъвкавост, инициатива, социални умения, продуктивност и ръководство.
В центъра учениците ще се подготвят за професиите на бъдещето: технологичната сфера, природните науки, инженерните науки и математиката, специалисти по: изкуствен интелект, зелена енергия, „социални медии”, техник на вятърни турбини, лекари, архитекти, котструктори, инженери.
Тримерният урок „Диамънтът е въглен, справил се със стреса“ обхващаше четирите СТЕМ науки – химия, физика, биология и математика. Д-р Илиана Янева обясни свойствата на химичния елемент въглерод, аутропните му форми – графит и диамант. Бе обяснен блясъкът на диамантите с физичните явления и тяхната красота и скъпоценност от физична гледна точка от г-жа Валентина Димитрова – учител по физика и астрономия. Бяха представени любопитни факти за графена като новият супарматериал, свойствата му, които определят и широките области на приложението му. Учителката по биология Румяна Икономова даде съвети, свързани с преодоляването на стресовите ситуации. Обясни необходимостта от хармония между работа и здравословен начин на живот. Атрактвини ученици с артистични учения представиха сценката „Диамант и графит“, а гостите от столичното 68 СУ „Акад. Никола Обрешков“ достойно се включиха със скрач- игра, презентация, свързана с диаманта и представиха новите учебни предмети – „Природа и дигитален свят“ и „Интерактивен графичен дизайн“.
Учениците представиха невероятни макети, които затрудниха журито в излъчването на първите три места.