По- малко двойки, но и по- малко шестици на зрелостните изпити тази година. Най- висок е успеха на матурите по немски език. Общо 4868 са се явили на държавните зрелостни изпита.

Най- много са четворките, 1195, петиците са 1140.

Няма нито една пълна шестица по български език и литература. Най- високият успех е 5:99 на ученичка от Езиковата гимназия. Най-много отлични, както и 15 пълни шестици има на матурата по английски език. Най-висок среден успех от държи матурата по немски език. Традиционно най-слабо са се представили зрелостниците, държали матура по география.