На 9 април 2021 г. – петък, от 12:00 часа изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” Васил Грудев и директорът на Югозападното държавно предприятие инж. Дамян Дамянов ще участват в залесяване на опожарена горска територия в землището на с. Влахи.

         Залесяването е в района на „Държавно горско стопанство Кресна”, където продължава работата за преодоляване на щетите от големия пожар преди близо четири години. Инициативата е на ръководствата на ДФЗ и ЮЗДП, а поводът е Седмица на гората 2021.

         ЮЗДП има подписан договор с Държавен фонд „Земеделие” за изпълнението на проект по мярка 8.4. „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития” от ПРСР 2014-2020. Проектът е за залесяване на 3552 дка опожарени площи на територията на държавните горски стопанства в Кресна и Симитли и се реализира с безвъзмездната финансова помощ от ДФЗ в размер над 1,7 милиона лева.