По повод Седмицата на гората Дирекция „Национален парк Рила“ провежда еко-инициативи в три детски градини в Благоевград.Образователните програми включват прожекция на филма „Гората в НП „Рила“, представящ през погледа на експертите на парка зеленото богатство на защитената територия, засаждане на дръвчета в дворовете на детските градини, както и предоставяне на информационни материали за Парка.Седмицата на гората, провеждаща се още от далечната 1925 г., е една от най-популярните и известни инициативи, посветени на ГОРАТА – зеленото богатство на България. През годините на традиционното провеждане, инициативата доказа своето екологично значение, отдадеността и ангажираността на лесовъдите, природолюбителите и най-вече младите хора, въвлечени в зелената кауза. Благодарение на общите усилия и съпричастност, подобно събитие е достоен пример за опазване и съхраняване на богатата и красива българска природа. Национален парк „Рила“ е едно от най-големите постижения за родната природозащита и е сред перлите на защитените територии в България. В Парка се опазва не само разнообразна и уникална природа, но и едни от най-представителните в света горски екосистеми от смърч и ела, в съчетание с ендемичната бяла мура.