Районен съд – Дупница, под председателството на съдия Ели Скоклева отхвърли внесено от прокуратурата споразумение, постигнато със защитата на дупничанин, привлечен като обвиняем за измама. Съдът, като взе предвид, че по делото не се съдържат доказателства, че имуществената щета в размер на 500 лв. е възстановена, счита че не са налице предпоставките, визирани в чл. 381 и сл. от НПК за сключване на споразумение, тъй като противоречи на закона.

Подсъдимият Д. К. / на 28 години от Дупница, неосъждан / се признава за виновен в това, че на 31.01.2020 г., с цел да набави за себе си имотна облага е използвал документ с невярно съдържание, като е възбудил заблуждение в служител във „В….. Кредит“, представяйки се за М. М. / на 49 години /, служейки си с личната му карта и полагайки подпис върху Разписка, въз основа на което Д. К. е получил без правно основание чуждо движимо имущество, с намерението противозаконно да го присвои, а именно: паричен превод за сумата от 500.00 лева, предмет на сключения между тях онлайн договор за заем на 30.01.2020 г., като с това е причинил на „В Кредит“ – София имотна вреда в размер на 500.00 лева – престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК.

Внесеното в съда споразумение предвиждаше да му бъде наложено наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, а именно: „Лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наказанието да се отложи за срок от 3 години.

РС – Дупница не одобрява така предложеното споразумение, прекратява производството по делото и връща същото на РП – Кюстендил- Териториално поделение – Дупница. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.