В началото на сесията ОбС прие община Благоевград да изтегли дългосрочен кредит от 5 милиона лева за изграждане на девет улици в града.

Рекорден бюджет от 91 милиона лева гласува ОбС днес. Над 9 милиона от тях са капиталови разходи. От тези 91 милиона лева 56 милиона са за делегирани държавни дейности. Така реално общината разполага с около 34.6 милиона лева. От местни данъци и такси се очакват над 10 милиона лева, като в същото време не се очаква увеличаване на МДТ през тази година. Дебати по Бюджета имаше в посока пренасочване на средства. Най- коментирана беше заложената сума от близо 500 хиляди лева за изграждане на клетка за лъвовете в зоопарка. По предложение на Спортната комисия ОбС гласува тези средства да се пренасочат към някои пера в спорта и културата, а също изграждане на предпазна ограда на река „Бистрица“ и нова асфалтова настилка в района на парка срещу общежитията на АУБ. С 36 гласа „за“ бюджет 2021 –ва беше приет.

Местните парламентаристи гласуваха нови заплати за кметовете на селата в размер на 1330 лева. Трима от кметовете на селата с по-малък брой жители ще взимат по 1100 лева. Промените в Наредбата за общинските жилища не бяха приети. Разногласия имаше за минималния финансов праг на наемателите, които ползват  жилища и на тези , които кандидатстват за одобрение.

Заведенията и ресторантите ще бъдат освободени от наеми от 1.02 , до отмяна на противоепидемичните мерки.

По време на днешната сесия председателят на ОбС Андон Тодоров обяви, че напуска „Партия на Зелените“ и става независим общински съветник.

Следващото заседание ще бъде извънредно и ще се проведе на 5 март.