Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България изпратиха отворено писмо до Националното сдружение на Общините, с което искат да се намалят таксите, след като по думите им браншът е поставен в ситуация да поеме цялата тежест, породена от COVID-пандемията.

В него те уведомяват ,че през последната година не са работили повече от 6 месеца. Оцеляването им ще бъде трудно и изключително сложно. Заради това искат таксите за тротоарно право пред заведенията да бъдат редуцирани с 50 % до края на годината, таксите за издадените разрешения за удължено работно време да бъдат преразгледани и съответно удължени за периода на забраната, а новите такива да са с 50 % по-ниски. Те настояват и наполовина намаляне на общинските наеми за помещения, както и опрощаване на 100 % на такса смет за периода, в който са били затворени.