Програмата и стратегия с приоритетите на община Благоевград за срок на мандат 2019-2023 година бе приета от съветниците на днешната сесия.

Бурна дискусия предизвика предложението като се достигна до нападки от между самите съветници, представители от различни политически групи.

Радослав Тасков, каза, че дискусията е излишна, защото днес се приема програма за развитие на града, а не инвестиционна програма. Тази програма посочва това, което ние като ОбС смятаме за належащо да се свърши и да се насочи вниманието на кметския екип към определени точки, които да бъдат заложени и в инвестиционната програма, която пък по всяко време може да бъде допълвана, каза Тасков.

Така се достигна до гласуване и съответните резултати.

Припомняме, че вчера Програмата за развитие на Благоевград представиха председателят на ОбС – Андон Тодоров, и колегите му Кирил Илиев, Исмет Узунов, Павлин Янкулски и Георги Корчев.

Според съветниците и председателят има дългогодишни проблеми в града, които не са решени, но са се натрупали.

В програмата се съдържат точки, които са залегнали след разговори с кметските наместници, управителите на общинските дружества и жителите на общината. Идеите са от всички социално-икономически сфери, образование, здравеопазване, инфраструктура и екология.