Петдесет и две бактерицидни UVC лампи за вътрешна дезинфекция ще осигури община Сандански за всички групи в детските градини и яслите на територията на общината. Лампата е предназначена за допълнителна дезинфекция в помещенията и осигуряване на стерилна среда за децата и работещите.Бактерицидните лампи се използват за обеззаразяване на въздуха и повърхностите в помещенията, като един от най-успешните методи за борба с инфекциите. Те ще бъдат използвани в извънработно време, когато децата са извън помещенията и под строг контрол, за да се подготвят помещенията за следващия работен ден.Допълнителната дезинфекция ще намали риска от разпространяване на вируси и бактерии.