Гъст пушек и бял дим се разпространяват покрай АМ „Струма“ между Радомир и Перник, сигнализираха наши читатели пътуващи в посока София.
Най-вероятно горят сухи стърнища на житни ниви.
Част от земеделските стопани след жътва палят сухите стърнища на ожънатите ниви.
От няколко дни екстремалният индекс за опасност от пожари за повечето области в България е най-висок.