Училищата на територията на община Дупница имат пълна готовност да започнат новата учебна година. Това увериха директорите на среща с институциите. Откриването на учебната година в отделните училища ще започне в часовете межу 9.00 и 10.00 , като директорите са изгoтвили графици за учениците си, съощават от пресцентъра на Общината. Полицейското присъствие в района около учебните заведения ще бъде засилено. Освежават се пешеходните пътеки около училища и детски градини. Всички директори вече са получили подробни разяснения от МОН за работа в условията на Ковид 19. Тържество ще има за учениците от 1-ви, 5-и, и там където има 8-и класове“, заяви началникът на отдел „Образование“ Ценка Стоянова.

3652-ма са учениците в Дупница в общинските учебни заведения, а първолаците тази година са 314. Най-много са в СУ „Св.Паийсий Хилендарски“ – 80, „Св.св. Кирил и Методий“ са 54, ОУ „Евлоги Георгиев“ с 52, ОУ „Неофит Рилски“ – 48, „Климент Охридски“ – 25, ОУ „Христо Ботев“ село Крайници – 20, „Св.св. Кирил и Методий“ село Яхиново – 15, „Христаки Павлович“-14 и ОУ „Христо Ботев“ село Самораново – 6 първолаци.