Повече от 5 часа  продължи редовното заседание на Общински съвет Благоевград. На сесията бяха гласувани над  70 точки. Заседанието на местния парламент започна с изказване на Емил Радев – председател на НЧ „Виртуален свят“, с молба ОбС да гласува средства за читалището. Радев заяви в залата, че необходимият доклад за дейността на организацията през 2019 година, чрез който може да се кандидатства за държавна субсидия е входиран в общината, но не е разгледан и читалището е изпуснало сроковете за кандидатстване. По предложение на съветника от БСП Владимир Пандев докладът ще бъде разгледан в комисия  и ще се прецени какво финансиране може да получи „Виртуален свят“.  

Отчет за дейността на Общински съвет, за изминалите  6 месеца, направи председателят Андон Тодоров. Двойно повече заседания – 12 на брой е провел местния парламент, в сравнение със същия период на миналата година. Само три предложения на ОбС са отхвърлени от кмета. Въпреки, че няма представител от местния парламент в Кризисния щаб за борба с КОВИД – 19 , съветниците са организирали дарителска кампания. И не на последно място разграничаване на двете институции Общински съвет и Община, които досега, по думите на Тодоров, са работили като една структура.

За пореден път Наредбата за овладяване на популацията от бездомни кучета не беше гласувана. По  думите на съветника Гергана Янчева общината трябва да разработи програма за борба с бездомните кучета, която се базира на базата на национална програма , одобрена от министерски съвет. Точката беше върната за преразглеждане в комисия.

По отношение на  Наредбата за общинските жилища – съветниците гласуваха да бъде увеличен прагът за кандидатстване за жилище от 80 % от минималната работна заплата, както беше досега, на една минимална работна заплата на член от семейството. И още – за да закупи общинско жилище наемателят трябва да е живял поне 6 години в него. Досега прагът беше 4 години.

Наемите, които общината взима, за откритите площи ще бъдат намалени, заради пандемията – решиха още съветниците.

Над 20 хиляди лева дарение от ислямска секта за  нуждите на община Благоевград беше отхвърлено.

Широки дебати предизвика точката за изграждане на православен храм в града . Предложението беше църквата да се построи в района на кооперативния пазар в Благоевград. В залата присъстваха и свещеници от благоевградския храм „Въведение Богородично“. В крайна сметка се реши  да се проведе среща с митрополита, представители от политическите групи на ОбС и кмета, на която отново ще се дискутират гледните точки за мястото на храма.

Много от точките в дневния ред бяха свързани с публични търгове за установяване право на строеж  върху имоти на граждани, както и изработване на Подробни устройствени планове за обекти частна  и общинска собственост.