От утре, 1 юли 2020 г. започва приемът на документи за записване на деца в детските градини на територията на Община Сандански. Подаването на заявления ще продължи до края на месец юли, като необходимите документи се подават в детското заведение, за което се кандидатства.
Графикът за организация на прием и записване на деца в детските градини претърпя промени, поради въведеното извънредно положение, с което сроковете бяха актуализирани, както следва:
• Подаване на заявления за прием на деца в детските градини – от 1 до 31 юли 2020 г.
• Изготвяне и утвърждаване на списъци с класираните деца при реализирания прием в детската градина на първи етап на класиране – до 20 август.
• Записване на детето в детската градина чрез подаване на Декларация по образец – до 30 август.
• Обявяване на незаетите места след първи етап на класиране – до 3 септември.
• Попълване на незаетите места след първи етап на класиране – до 4 септември.
• Обявяване на списъците с новоприетите деца в детската градина на видно място, както и на сайта на Община Сандански – на 11 септември.
Кандидатите подават заявления за кандидатстване до директора на детската градина, което важи при кандидатстване за всички детски градини на територията на Община Сандански.
Повече информация и необходими документи, може да намерите в официалния сайт на Община Сандански.