Председателян на ОбС Благоевград свиква редовно заседание на местния парламент на 29-и май. В дневния ред са заложени 49 точки.

В първа точка е заложена молба от Иван Боянов Кацарски- Управител на „Джумая Стейдж Фестивал“ ЕООД, относно допускане за изказване във връзка с провеждането на третото издание на музикалния фестивал „JUMAYA STAGE FESTIVAL“.

Заявление за допускане за изказване на заседанието е подал и Бранимир Иванов Митов.

Съветниците ще разискват и около предложение относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Благоевград.

Пета тока е свързана с приемане на Система за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Благоевград, а в шеста предложение относно промяна в структурата на Бюджетно звено „Заведения за социални услуги“ – Община Благоевград.

Местните парламентаристи ще гласуват и предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Благоевград, предложение относно финансиране на процедури „Инвитро“ със средства от бюджета на Община Благоевград, както и предложение относно приемане на начален ликвидационен баланс на „Благоевград Фест“ ЕООД- в ликвидация.

Сред заложените точки има и предложение относно провеждане на публичен търг и одобряване на начални тръжни цени на недвижими имоти, частна общинска собственост.

Редовното заседание е насрочено на 29 май 2020 г. /петък/ от 9.30 ч. в зала „22-ри Септември“ в Благоевград.