Митингът ще се проведе от 11.00 часа на пл. „Георги Измирлиев“ , пред сградата на общинска администрация. Причината за протеста е решението на Административен съд, с което се отменя като незаконосъобразно решението на Общинска избирателна комисия – Благоевград, отказала да прекрати предсрочно пълномощията на Румен Георгиев Томов, обявен за избран за кмет на община Благоевград. Съдът изпраща преписката на Общинска избирателна комисия – Благоевград за ново произнасяне съобразно указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона, дадени в постановения съдебен акт. Решението на Административния съд се обжалва пред ВАС от адв. Мила Кривачка