Преди началато на превантивните мерки е било установено, че над 75 % от водата, която трябва да се влива в язовир „Дяково“ не се е изтичала в съоръжението. Тя е била нерегламентирано отклонявана, заяви управителят на Напоителни системи – клон „Струма – Места“, Марио Михов. На този етап количеството вливаща се в язовира вода вече е достигнало 90 на сто. „Хората трябва да са спокойни, че вода в язовира за питейно битови нужди има за години напред и напрежение не трябва да съществува. Ограничен е язовира, промишлена вода не се дава от язовира. Единствените консуматори към ден днешен на яз. „Дяково“ са двата ВиК оператора – Кюстендилска вода и Дупнишка вода“- заяви Михов. Въпреки успокоителните думи, които чуха, жителите на Яхиново изразиха опасенията си, че нерегламентирано се ползва вода и за работата на няколкото ВЕЦ-а в района. Контролът спрямо водните централи е изключително строг, увери  и директорът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, инж. Радослав Георгиев. „За всички нарушения, които сме установили и можем да докажем виновно поведение на ползвателите ще бъдат съставяни актове за  установяване на административно нарушение. За работата на двата веца в Ново село и в Дяково вече такива са направени – уточни инж.Георгиев. Вецовете в района на язовир „Дяково“ остават под специално ноблюдение- категорични са експертите.