Ученици от 2а клас на 2 ОУ „ Димитър Благоев“ в Благоевград се включиха в глобалната инициатива на УНИЦЕФ „ Най – големият урок в света“.

Темата на изнесеният урок бе „Сигурна учебна среда“. Това е първият по рода си в региона такъв урок и по този начин Благоевград вече се включи към учители и ученици от цял свят.
Госпожа Вера Георгиева е преподавател с 30- годишен стаж, сертифициран иновативен учител.По време на час децата обсъждаха въпросите за агресията в училищата, запознати при проблем към кого да се обърнат и как да постъпят.
Урокът премина под мотото „Живей с любов, а не с омраза“!

Инициятивата на УНИЦЕФ „Най- големият урок в света“ има за цел да подпомогне и да направи планетата ни по- справедлива, здрава и да ангаЭира обществото към бъдещето на децата и на цялата планета.