Кметът на Община Благоевград инж. Румен Томов  официално откри модернизираната база на Трето ОУ „Димитър Талев”.

 На церемонията присъстваха зам. кмета по финанси Ясен Попвасилев , секретаря на община Благоевград Мария Стойнева, учители и ученици.

Инж. Румен Томов и директорът Михаил Спасов символично отрязаха лентата на реновираното училище.

Училището е обновено по проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград”.

Обновена и модернизирана материално-техническата база в училището, като е подменена изцяло отоплителната инсталация, боядисани са класните стаи, коридорите и стълбищните клетки, ремонтирани са санитарните помещения.

Извършен е ремонт на сградната и дворната канализация и е обновена настилката на игрището за тенис. Ремонтирана и възстановена е пожаро-известителната система в училището. Осигурен е достъп до сградата и всички етажи на хора с увреждания. Доставени са мултимедийни проектори и компютри.