Административен съд Благоевград даде тридневен срок на двете защити да внесат всички документи , свързани с казуса за отнемане  правомощията на кмета на община Благоевград Румен Томов.

В едноседмичен срок Административен съд — Благоевград ще се произнесе с решение ще бъдат ли уважени исканията от страна на 4-те партии, ГЕРБ, МИР, Свобода и Нова алтернатива, да бъдат прекратени правомощията на кмета на Благоевград Румен Томов. Това стана ясно на провелото се днес заседание. 

Заседанието бе водено от съдия Димитър Узунов. Румен Томов не се яви, а бе представляван от адвокат Милана Кривачка. Жалбоподателите бяха представени от адвокат Паскал Бояджийски и адвокат Албина Анева.

Бяха изслушани всички страни по днешното дело във връзка с иска за прекратяване на правомощията на кмета на Благоевград Румен Томов. 

Делото беше образувано по жалби на четири партии – ГЕРБ, МИР, Нова алтернатива и Свобода, против решението на Общинската избирателна комисия — Благоевград, с което се отказва да бъдат прекратени предсрочно пълномощията на кмета инж. Румен Томов. Комисията беше сезирана от загубилия местния вот кандидат на ГЕРБ д-р Атанас Камбитов, който управлява общината два мандата. В мотивите на искането му е твърдението, че новоизбраният градоначалник Р. Томов не е спазил едномесечния срок за заличаването си като управител и собственик на едноличната си фирма и не е уведомил Общинския съвет за предприетите от него действия в тази посока.