Административният съд в Благоевград провежда днес открито съдебно заседание по делото, образувано по жалби на четирите партии, против решениетона Общинската избирателна комисия — Благоевград, с което се отказва да бъдат прекратени предсрочно пълномощията на кмета на Община Благоевград инж. Румен Томов. 

Началният час на заседанието е в 14:00 часа в зала №2 на Административния съд. 

Комисията беше сезирана от загубилия местния вот кандидат на ГЕРБ д-р Атанас Камбитов, който управлява общината два мандата. В мотивите на искането му е твърдението, че новоизбраният градоначалник Р. Томов не е спазил едномесечния срок за заличаването си като управител и собственик на едноличната си фирма и не е уведомил Общинския съвет за предприетите от него действия в тази посока.