В Административен съд – Благоевград постъпиха четири жалби против Решение № 300-МИ от 20.12.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Благоевград, с което отказва да прекрати предсрочно пълномощията на Румен Томов, обявен за избран за кмет на Община Благоевград. Решението на ОИК – Благоевград оспорва областният координатор на ПП ГЕРБ Андрей Новаков, жалби са депозирани и от ПП МИР чрез Албина Анева, от ПП Нова алтернатива чрез пълномощник Христо Христов и от ПП Свобода чрез пълномощника си в Благоевград Илия Илиев.

Образувано е адм. дело № 1343 по описа на Административен съд – Благоевград.

С Решение № 300-МИ от 20.12.2019 г., ОИК – Благоевград отказва да прекрати предсрочно пълномощията на Румен Томов, обявен за избран за кмет на Община Благоевград по подаден сигнал с твърдение за нарушение на чл. 41, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.