Министерският съвет отпусна 4 561 692 лв за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от директорите на общински детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа.

От тях 2 056 800 лв са за 1714 директори на детски градини, 2 356 378 лв – за 1 941 директори на училища, 140 859 лв са за 120 директори на центрове за подкрепа за личностно развитие и 7 655 лв за 7 директори на центрове за специална образователна подкрепа.

Средствата се осигуряват за сметка на намаление на утвърдените разходи бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.