Сергий и Вакх били знатни сановници в двора на император Максимиан, който ги ценял заради тяхната мъдрост и храбростта им в боевете.

Максимиан предприел жестоко гонение срещу християните. Когато узнал, че и неговите любими сановници са християни, заповядал да ги подложат на мъчения, за да се отрекат от вярата си, а ако не – да ги погубят.

Вакх не издържал мъченията и умрял, а Сергий продължил смирено да понася наказанието си и накрая бил осъден на смърт чрез посичане.